Η φιλοσοφική θεώρηση του Πλάτωνα περί Εκπαίδευσης και η αντίστοιχη του Μεγάλου Βασιλείου (Master thesis)

Σουλακάκης, Δημήτριος/ Soulakakis, Dimitrios

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάδειξη των παιδαγωγικών απόψεων ενός από τους μεγαλύτερους διανοητές της κλασικής αρχαιότητας, του Πλάτωνα (τέλη 5ου – 4ος αιώνας π.Χ.), καθώς επίσης κι ενός από τους πρώτους Πατέρες της εκκλησίας, του Μεγάλου Βασιλείου, επισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας (4ος αιώνας μ.Χ.). Αρχικά, δίνεται γενικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούσε η στοιχειώδης εκπαίδευση κατά την ομηρική και κλασική εποχή στις δυο ηγέτιδες δυνάμεις της περιόδου, στην Αθήνα και τη Σπάρτη. Έπειτα, παρατίθενται αναλυτικότερα οι απόψεις του Πλάτωνα περί παιδείας έτσι όπως αυτές καταγράφονται στο έργο του Πολιτεία κι έχουν να κάνουν περισσότερο με την εκπαίδευση των φυλάκων και τις απόψεις του ως προς την ποίηση, τη μουσική, τη γυμναστική και τα μαθηματικά και την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, αναφέρονται συνοπτικά και οι παιδαγωγικές του θέσεις, όπως αυτές προκύπτουν από το έργο του Νόμοι. Εν συνεχεία, κι αφού δοθεί ο βίος και το έργο του Μεγάλου Βασιλείου παρατίθενται οι βασικές παιδαγωγικές του απόψεις, ενώ αναδεικνύονται τα δάνεια και η διαφοροποίηση του δεύτερου από τον πρώτο. Στο τελευταίο κεφάλαιο επιχειρείται να διερευνηθεί, με βάση επίσημα εγχειρίδια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αν και κατά πόσο αξιοποιούνται οι απόψεις περί παιδείας των δυο αυτών διανοητών, ο τρόπος και το «πνεύμα» της διδασκαλίας τους, τα κείμενα που έχουν επιλεγεί να διδαχτούν από το έργο τους κλπ. Τέλος, υποβάλλονται γόνιμες προτάσεις, με σκοπό η διδασκαλία των αντίστοιχων κειμένων να καταστεί αποτελεσματική.
Alternative title / Subtitle: Η αξιοποίηση των απόψεων αυτών από τα σημερινά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
The impact of those views on Public Secondary School Curriculum
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Philosophers--Greece
Keywords: Πλάτωνας,Plato,Μέγας Βασίλειος,Saint Basil,Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,Secondary Education,Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών,Curricula
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10992
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9778
Appears in Collections:Π.Μ.Σ (ΠΤΔΕ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SoulakakisD._2009.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία587.56 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10992
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9778
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons