Οι εθνικές και θρησκευτικές διαστάσεις του εορτασμού της 25ης Μαρτίου σε νηπιαγωγεία της Αλεξανδρούπολης (Master thesis)

Ιωάννου, Ελισσάβετ/ Ioannou, Elisavet

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας επιχειρήθηκε να μελετηθεί η εθνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση των νηπίων, μέσω των εθνικών εορτών που πραγματοποιήθηκαν σε επτά νηπιαγωγεία της Αλεξανδρούπολης. Βασικός μας σκοπός ήταν να καταγράψουμε αφενός, τον τρόπο με τον οποίο πραγματεύονται τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με μια εθνική εορτή, δηλαδή την έννοια της «Ελευθερίας», της «Ειρήνης» και του «Πολέμου», και αφετέρου, το πως καλλιεργείται (με προφανή ή με λανθάνοντα τρόπο) η εθνική ταυτότητα των νηπίων μέσα από τις πρακτικές και τα μέσα που έχουν επιλέξει οι συγκεκριμένες νηπιαγωγοί. Η εθνική γιορτή που έχει επιλεγεί είναι η γιορτή της 25ης Μαρτίου. Το ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης γιορτής είναι ότι έχει διττό περιεχόμενο αφού είναι τόσο εθνική εορτή και όσο και θρησκευτική. Επομένως, ένα επιπλέον στοιχείο που θα μας απασχολήσει είναι αν οι συγκεκριμένες νηπιαγωγοί επέλεξαν να αναφερθούν και στις δύο όψεις της γιορτής, ή αν επέλεξαν να εστιάσουν στη μία από τις δύο.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Nationalism and education
Keywords: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση,Εθνικές Γιορτές,Ιδεολογία,Εθνική ταυτότητα,Νηπιαγωγείο,Intercultural education,National Celebrations,Ideology,National identity,Preschool
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10996
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9782
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IoannouE_2018.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία586.55 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10996
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9782
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons