Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ξάνθης για τις ικανότητες -δεξιότητες του Διευθυντή σχολικής μονάδας (Master thesis)

Ντάκου, Ευθαλία/ Ntakou, Efthalia

Στη σημερινή συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία με τους ανεξέλεγκτους επιστημονικούς και τεχνολογικούς ρυθμούς ανάπτυξης, η εκπαιδευτική κοινότητα δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσει με επιτυχία την πολύπλοκη σχολική πραγματικότητα, όπως έχει διαμορφωθεί. Πρόσωπο «κλειδί» για την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας, αποτελεί ο Διευθυντής που πρέπει να διαθέτει το πλέγμα εκείνο των ικανοτήτων και δεξιοτήτων προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στον πολυσύνθετο και απαιτητικό ρόλο του. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ξάνθης για τις ικανότητες - δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο Διευθυντής σχολικής μονάδας. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε η άποψη 140 εκπαιδευτικών για να διαπιστωθεί ποιο στυλ εκπαιδευτικής ηγεσίας θεωρούν ότι είναι κατάλληλο για την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας και να αναδειχτούν οι κυριότερες ικανότητες - δεξιότητες, ατομικά χαρακτηριστικά και γνωρίσματα που πρέπει να κατέχει ένας Διευθυντής. Επίσης διερευνήθηκε η άποψή τους για τα κριτήρια που θεωρούν σημαντικά καθώς και τον τρόπο που επιθυμούν να γίνεται η επιλογή των Διευθυντών. Για να αντληθούν τα στοιχεία διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα με ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Μέσα από τις απόψεις τους αναδείχθηκε ότι στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν ένα συνδυασμό των στυλ ηγεσίας και θεωρούν πάρα πολύ σημαντική τη συμβολή των γνωστικών, επικοινωνιακών, διοικητικών και τεχνικών ικανοτήτων – δεξιοτήτων του Διευθυντή στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Παράλληλα αναδείχθηκε ότι ένα Διευθυντή πρέπει να τον διακρίνει η αποφασιστικότητα, η ακεραιότητα και η υπομονή και επιπλέον πρέπει να είναι δίκαιος, εργατικός και ευέλικτος. Επίσης σκιαγραφήθηκε η άποψή τους για τον τρόπο επιλογής των Διευθυντών όπου στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι επιθυμούν η επιλογή να γίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων σε συνδυασμό με μετρήσιμα μόρια.
Alternative title / Subtitle: Θεωρητική - Εμπειρική Προσέγγιση
Theoretical – Research approach
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: School management and organization--Greece
School principals
Keywords: Διευθυντής,Σχολική αποτελεσματικότητα,Δεξιότητες,Διοίκηση,Ηγεσία,Headteacher,School effectiveness,skills,Administration,Leadership
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10998
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9784
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. "ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NtakouE_2019.pdfΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ2.14 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10998
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9784
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons