Το φυσικό Περιβάλλον στα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (Master thesis)

Κίτσος, Δημήτριος/ Kitsos, Dimitrios

Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται να διερευνηθεί το σύνολο του διηγηματικού έργου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, μέσα από τους άξονες της φυσιολατρικής και οικολογικής θεματολογίας του, οι οποίοι είναι κυρίαρχοι στα περισσότερα διηγήματά του, ιδιαίτερα όταν η υπόθεσή τους εκτυλίσσεται στον γενέθλιο τόπο του, τη Σκιάθο. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, εκκινώντας από τον χώρο της ηθογραφίας και αξιοποιώντας στοιχεία ρεαλιστικά αλλά και ψυχογραφικά, ποιητικά και λυρικά, επέδειξε ιδιαίτερη μέριμνα για τη γλώσσα, που καθόρισε εν γένει τη λογοτεχνική του ταυτότητα, και με τη βαθιά του θρησκευτικότητα να διαπνέει το έργο του, κληροδότησε διαχρονικά πεζογραφήματα. Εκείνο, βέβαια, που προβάλλεται κυρίως στα διηγήματά του, είναι ο προέχων ρόλος της φύσης, της οποίας γίνεται μάλιστα υμνητής, ενώ συχνά στο έργο του η φύση ανθρωπομορφώνεται, ως αποτέλεσμα της άφατης αγάπης του συγγραφέα γι’ αυτήν. Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, γίνεται ακόμη αναφορά στα οικολογικά μηνύματα που διατρέχουν το διηγηματικό του έργο και στο πώς θα μπορούσαν αυτά να αποτελέσουν δίαυλο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και αγωγής των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σημαντικός κρίνεται, εξάλλου, σήμερα ο ρόλος της λογοτεχνίας στη διαμόρφωση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων και συμπεριφορών, η οποία, μέσω της σύνδεσής της με την εκπαίδευση, θα μπορούσε να συμβάλλει στη διαφορετική προσέγγιση και αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων του πλανήτη, αλλά κυρίως στη δραστηριοποίηση των νέων για την επίλυσή τους. Το έργο του Παπαδιαμάντη, διαχρονικό και επίκαιρο όσο ποτέ, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί επωφελώς προς την κατεύθυνση αυτήν.
Alternative title / Subtitle: οικολογικά μηνύματα και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
ecological messages and Environmental sensitization
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Nature in literature
Keywords: Διήγημα,Ανθρωπομορφισμός της φύσης,Φυσικό περιβάλλον,Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.,Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,Narration,Anthropomorphism of nature,Natural environment,Environmental education,,Environmental sensitization
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11001
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9787
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KitsosD_2018.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία1.7 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11001
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9787
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons