Οι αξίες που προβάλλονται στον φάκελο του μαθήματος των Θρησκευτικών για την Γ’ Δημοτικού και η αξιοποίησή τους στην πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού (Master thesis)

Παπανικολάου, Μαριγώ/ Papanikolaou, Marigo

Η εκπόνηση της παρούσας έρευνας στοχεύει στην ανάδειξη των αξιών που προβάλλονται από τον φάκελο του μαθήματος των Θρησκευτικών για την Γ΄ Δημοτικού και στη διδακτική τους αξιοποίηση στην πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού. Οι αξίες που εντοπίζονται σε αυτόν, σύμφωνα με τον πίνακα ποσοτικής κατάταξης, είναι: η αξία της ορθόδοξης πίστης, της κοινωνικής ζωής, της αγάπης, της φιλίας, του φυσικού περιβάλλοντος, της αλληλεγγύης, της οικογένειας και της ταπεινότητας. Μετά την ποιοτική ανάλυση των παραπάνω αξιών και τον σχολιασμό τους, γίνεται μία προσπάθεια διδακτικής αξιοποίησής τους για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού. Οι προτάσεις αυτές αφορούν σε δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί και οι οποίες στοχεύουν στο να γνωρίσουν οι μαθητές τον εαυτό τους, να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους, να γίνουν µέλη ομάδας µε ίδια ενδιαφέροντα, να αναπτύξουν το αίσθημα του «ανήκω σε ομάδα», να αποδέχονται τη διαφορετικότητα με απώτερο σκοπό την εφαρμογή των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Οι δραστηριότητες, για να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, είναι απαραίτητο να στηρίζονται στην αλληλεπίδραση και συνεργασία των μαθητών, αξιοποιώντας το ατομικό και το συλλογικό δυναμικό.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Religious education--Textbooks
Bullying--Prevention
Keywords: Αξίες,Σχολικός εκφοβισμός,Σχολικό εγχειρίδιο των Θρησκευτικών,Values,School bullying,Religious textbook
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11005
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9791
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. "ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PapanikolaouM_2019.pdfΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ1.48 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11005
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9791
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons