Μύθοι Αισώπου: (Master thesis)

Μπαξεβάνη, Χρυσάνθη/ Baxevani, Chrysanthi

Η παρούσα έρευνα μελετά την αποδοχή και την ενσυναίσθηση της διαφορετικότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα στην προσχολική. Το σύγχρονο σχολείο είναι το σχολείο της ετερότητας, της ανομοιογένειας. Η πρώτη οργανωμένη σχολική μονάδα στην οποία εμφανίζεται ο σημαντικός άλλος είναι το νηπιαγωγείο. Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει εάν με τη διδασκαλία των μύθων του Αισώπου και τη χρήση εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρμογών «Google pictures», «Reveletion Natural Art», «Art steps» και της ψηφιακής αφήγησης, σε πλαίσιο edutainment, η έννοια της ετερότητας γίνεται κατανοητή από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Επιλέγονται δύο μύθοι του Αισώπου και χρησιμοποιείται αρχικά η παραδοσιακή αφηγηματική μέθοδος Στην συνέχεια ενισχύεται η πρώτη με τις νέες τεχνολογίες και διερευνάται αν οι τελευταίες λειτουργούν προσθετικά και διευκολύνουν την κατανόηση της έννοιας που απασχολεί την έρευνα. Στο πλαίσιο της ψηφιακής εκπαιδευτικής εφαρμογής edutainment ερευνάται αν η εκπαίδευση και η ψυχαγωγία αλληλοσυνδέονται και οδηγούν τη γενιά της νέας τεχνολογίας στη μάθηση μέσω της ευχαρίστησης. Από τα αποτελέσματα φαίνεται πως το edutainment οδηγεί σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου με το συνδυασμό των δύο μεθόδων, εργάζονται ευχάριστα τόσο ατομικά όσο και ομαδικά και εκφράζουν με τα ιχνογραφήματά τους τις γνώσεις τους για την ετερότητα.
Alternative title / Subtitle: oι αξίες στους μύθους του Αισώπου. Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά προσχολικής ηλικίας
their values. Innovative teaching approaches in pre-school aged children
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Education, Preschool
Educational technology
Keywords: Αίσωπος,Αξίες,Ετερότητα,Παιδικό ιχνογράφημα,Edutainment,Aesop,Values,Diversity,Children’s drawnings
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11009
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9795
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. "ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BaxevaniCh_2019.pdfΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ4.8 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11009
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9795
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons