Η συμβολή του διευθυντή στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Master thesis)

Ουζούνη, Πασχαλιά/ Ouzouni, Paschalia

Η παρούσα εργασία σκοπεύει να εξετάσει την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δίνοντας έμφαση στη συμβολή του διευθυντή μίας σχολικής μονάδας προς την κατεύθυνση αυτή. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, το θεωρητικό, προσεγγίζεται η έννοια της επαγγελματικής ικανοποίησης, οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτή και παρατίθενται οι παράγοντες εκείνοι που συντελούν στη δημιουργία της. Επίσης, παρουσιάζεται η συμβολή ή μη της επαγγελματικής ικανοποίησης στη γενικότερη αλλά και στην επαγγελματική ζωή των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια του θεωρητικού μέρους, γίνεται λόγος για την πλήρη απουσία επαγγελματικής ικανοποίησης που με τη σειρά της οδηγεί στην επαγγελματική εξουθένωση. Τέλος, παρουσιάζονται κάποιοι τρόποι προώθησης της επαγγελματικής ικανοποίησης και τονίζεται η συμβολή του διευθυντή στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, το εμπειρικό, διερευνήθηκαν μέσω ημι- δομημένων συνεντεύξεων οι απόψεις εν ενεργεία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη συμβολή του διευθυντή προς την κατεύθυνση της επαγγελματικής ικανοποίησης. Επιμέρους στόχος της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλουν στην επαγγελματική ικανοποίηση, της συμβολής της ύπαρξης ή μη επαγγελματικής ικανοποίησης καθώς και της απουσίας επαγγελματικής ικανοποίησης που οδηγεί στην επαγγελματική εξουθένωση. Οι διαπιστώσεις της έρευνας, μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες τόσο για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και για άλλους ερευνητές. Τα αποτελέσματα της παρούσας εμπειρικής μελέτης, κατέδειξαν πόσο σημαντική είναι η επαγγελματική ικανοποίηση για τους εκπαιδευτικούς και πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος του διευθυντή σε αυτήν. Επιπλέον, για τον λόγο ότι οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί κυρίως για τη συμβολή του διευθυντή, είναι λίγες, τονίζεται η ανάγκη περεταίρω εμβάθυνσης στη συγκεκριμένη θεματική στον ελληνικό χώρο.
Alternative title / Subtitle: The principal’s contribution to primary school teacher’s professional satisfaction
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: School management and organization--Greece
Keywords: Επαγγελματική ικανοποίηση,Στυλ ηγεσίας,Συμβολή διευθυντή,Professional satisfaction,Leadership styles,Principal’s contribution
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11012
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9798
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. "ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OuzouniP_2019.pdfΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ1.23 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11012
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9798
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons