Σχεδιασμός και ανάπτυξη μουσειακού εκπαιδευτικού υλικού με θέμα τη μεσογειακή θαλάσσια ζωή για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. (Master thesis)

Μαυρουδή, Ελένη/ Mavroudi, Eleni

Η παρούσα έρευνα στηρίζεται στην μέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η οποία στη συνέχεια θα διαμορφώσει ένα εύφορο έδαφος για τον σχεδιασμό μιας πρότυπης μουσειοσκευής, με θέμα την Μεσόγειο θάλασσα. Το κοινό – στόχος που δύναται να επωφεληθεί από αυτό το υλικό, είναι τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, ή διαφορετικά οι τάξεις του νηπιαγωγείου και της πρώτης δημοτικού. Στόχος είναι ο εμπλουτισμός με γνώση και η κατανόηση βασικών - για την ηλικιακή αυτή ομάδα - παραμέτρων σχετικά τα ζητήματα της Μεσογείου θάλασσας, μέσα από έναν παραγωγικά δημιουργικό τρόπο, που θα οδηγεί στη γνώση και τον προβληματισμό. Με αυτό τον τρόπο η έρευνα στοχεύει στην ενίσχυση των σχολικών πρακτικών, παρακάμπτοντας την όποια επαναληπτικότητα σε αυτές. Ιδανικά, το υλικό αυτό θα προσφερθεί στο εργαστήρι περιβάλλοντος του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Ηλικίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με σκοπό να εμπνεύσει τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να πειραματιστούν κατά την πρακτική τους άσκηση
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Environmental education
Keywords: Μουσειακή μάθηση,Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία,Μουσειοσκευή,Μεσόγειος θάλασσα,Προσχολική ηλικία,Museum learning,Education for environment and sustainability,Museum loan service/kit,Mediterranean Sea,Preschool years
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11013
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9799
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MavroudiE_2018.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία3.12 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11013
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9799
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons