Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης μέσω θεατρικών τεχνικών στο μάθημα της θεατρικής αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο (Master thesis)

Δαδάρου, Κωνσταντίνα/ Dadarou, Konstantina

Η ενσυναίσθηση είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης του ατόμου, επηρεάζοντας την ποιότητα των προσωπικών και κοινωνικών του σχέσεων. Διευκολύνει την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και ενισχύει την ποιότητα των ουσιαστικών ανθρώπινων σχέσεων. Η ενσυναίσθηση μπορεί να είναι συναισθηματική και γνωστική εμπειρία. Η ανάπτυξή της επηρεάζεται από διάφορους γενετικούς, βιολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η εργασία αυτή αποτελεί μια έρευνα-δράση, με σκοπό να διερευνήσει την επίδραση των θεατρικών τεχνικών στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης σε μαθητές της Δ΄ τάξης του Δημοτικού στα πλαίσια του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής. Οι θεατρικές τεχνικές θεωρούνται ένα εξαιρετικά χρήσιμο παιδαγωγικό και διδακτικό εργαλείο στο δημοτικό σχολείο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι θεατρικές τεχνικές μπορεί να επηρεάσουν θετικά την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης των μαθητών, τόσο στη συναισθηματική όσο και στη γνωστική της διάσταση.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Drama in education
Theater--Study and teaching
Keywords: Ενσυναίσθηση,Θεατρικές τεχνικές,Δημοτικό σχολείο,Έρευνα-δράση,Empathy,Drama techniques,primary school,Action research
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11014
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9800
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. "ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DadarouK_2019.pdfΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ4.34 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11014
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9800
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons