Η ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών μέσα απο την ομαδική διδασκαλία (Bachelor thesis)

Ακρανίδου, Ελένη/ Akranidou, Eleni

Η παρούσα εργασία σκοπεύει να εξετάσει τη συμβολή της ομαδικής διδασκαλίας στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών. Στο θεωρητικό μέρος, προσεγγίζονται οι έννοιες της διδασκαλίας, της ομάδας και της ομαδικής διδασκαλίας. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μία ιστορική αναδρομή της εξέλιξης αυτής της διδακτικής μεθόδου και παρουσιάζονται οι λόγοι ένταξή της στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εφαρμοστεί επιτυχώς. Περιγράφονται τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ομαδικής διδασκαλίας. Ακόμη, παραθέτονται τα κριτήρια σύνθεσης των ομάδων και οι απόψεις των ειδικών για τον αριθμό μελών που πρέπει να αποτελείται μία ομάδα. Τέλος, παρουσιάζονται οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι μαθητές μέσα από τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της ομαδικής διδασκαλίας. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, το εμπειρικό, διερευνήθηκαν οι απόψεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών μέσω της ομαδικής εργασίας. Ειδικότερα, στην έρευνα συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι διδάσκουν σε σχολεία του Νομού Θεσσαλονίκης, και χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο η δομημένη συνέντευξη. Η έρευνα ανέδειξε τη σημαντική συμβολή της ομαδικής διδασκαλίας στο γνωστικό και ακόμα περισσότερο στον κοινωνικό τομέα. Επίσης, αναδείχθηκαν τα μειονεκτήματα της ομαδικής διδασκαλίας που αφορούσαν στη φασαρία που δημιουργείται, στην πιθανότητα εργασίας και ανάληψης αρμοδιοτήτων μόνο από πλευράς δυνατών μαθητών και στον χρόνο που χρειάζεται για να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι μέσα από αυτή τη διδακτική μέθοδο.
Alternative title / Subtitle: απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Group work in education
Interaction analysis in education
Keywords: Ομαδική διδασκαλία,Διαπροσωπικές σχέσεις μαθητών,Επικοινωνία μαθητών,Συνεργασία μαθητών,Group teaching,Interpersonal relationships,Communication among pupils,Collaboration among pupils
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11018
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9804
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AkranidouE_2018.pdfΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ862.38 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11018
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9804
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons