Η εγκατάσταση των προσφύγων στην περιοχή της Ροδόπης (Bachelor thesis)

Σεμερτζή, Σαμπρή/ Semertzi, Sabri

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν οι βασικότερες συνέπειες από την εγκατάσταση των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής στην περιοχή της Ροδόπης. Ο νομός Ροδόπης λόγω της εγγύτητας του με την Ανατολική Θράκη υποδέχτηκε μεγάλο αριθμό προσφύγων και ως εκ τούτου επηρεάστηκε τόσο πληθυσμιακά, κοινωνικά και πολιτιστικά, όσο και ως προς οικονομικές παραμέτρους. Στην εργασία αυτή θα εξεταστούν οι συνέπειες της εγκατάστασης των προσφύγων σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά κυρίως τις συνέπειες στο Νομό Ροδόπης. Θα εξεταστούν οι επιπτώσεις της προσφυγικής εγκατάστασης σε διάφορα επίπεδα, πώς αυτές επηρέασαν την περιοχή της Ροδόπης και καθόρισαν σε σημαντικό βαθμό τη μετέπειτα πορεία της.
Alternative title / Subtitle: δημογραφικές, οικονομικές και κοινωνικές όψεις
demographic, economic and social aspects
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Refugees--Greece--History--20th century
Refugees--Greece, Rodopi
Installation
Keywords: Ανταλλαγή πληθυσμών,Μικρασιατική καταστροφή,Πρόσφυγες,Population exchange,Asia Minor disaster,Refugees
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11020
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9806
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SemertziS_2018.pdfΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ2.74 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11020
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9806
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons