Αspects of ecological thought in Evangelos' Papanoutsos’ work (Master thesis)

Μουχτάρης, Σάββας/ Mouchtaris, Savvas

In the dissertation we present the biosophic thought of Evangelos Papanoutsos, who was one of the leading Greek intellectuals of the 20th century. Papanoutsos’ biosophy is examined with respect to Guattari’s new ecology. Both Papanoutsos and Guattari adopt an anti-theoretical and anti-transcendental approach towards the human subject, the society and the world. In contrast to dualisms that create unbridgeable gaps be-tween the human subject, society and the world and in contrast to alleged stable con-ceptual schemes that aim to represent and reform the reality of the subject, society and world, Papanoutsos and Guattari re-approach humanity, society and the world and they view them as interdependent fields in which new creative subjectivities are gen-erated and continuously recreated by each other. In the dissertation we examine the extent to which the biosophic thought of Papanoutsos converges with the ecosophic thought of Guattari. Both intellectuals suggest an existential reconsideration of hu-mans in the world and in society so that things can develop for the best.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Human ecology
Keywords: Οικοσοφία,Βιοσοφία,Αντί- θεωρησιακή στάση,Αντί-υπερβατική στάση,Εμμένεια,Ecosophy,Biosophy,Anti-theoretical attitude,Anti-transcendental attitude,Immanent
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11066
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9852
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MouchtarisS_2020.pdfΜεταπτυχιακή εργασία750.81 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11066
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9852
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons