Η αξιοποίηση των «ΤΠΕ» από τους εκπαιδευτικούς στο μαθησιακό περιβάλλον στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή του Νομού Έβρου (Master thesis)

Καρακούσης, Δήμος/ Karakousis, Dimos

Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας αφορά την αξιοποίηση των «ΤΠΕ» από τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο μαθησιακό περιβάλλον στην περιοχή του Νομoύ Έβρου. Ειδικότερα, εξετάζονται οι απόψεις τους σχετικά με την συμβολή των «ΤΠΕ» στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στην παιδαγωγική αξιοποίηση τους. Καθότι, οι έρευνες σχετικά με τις «ΤΠΕ» που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα περιλαμβάνουν κυρίως αποτελέσματα που εξήχθησαν από τους εκπαιδευτικούς όλης της Ελλάδας από κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα (Α’ βάθμια και Β΄βάθμια), για την παρούσα έρευνα επιλέξαμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και να κάνουμε μια έρευνα, η οποία να απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τον νομό Έβρο. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας προέκυψε ότι τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Έβρου είναι επαρκώς εφοδιασμένα με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ παράλληλα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο έχουν επιλέξει να επιμορφωθούν και να πιστοποιηθούν κατόπιν εξεταστικών διαδικασιών πάνω στις ΤΠΕ, προκειμένου να συμβαδίζουν με τα συνεχώς μεταβαλλόμενα τεχνολογικά δρώμενα. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε πως οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα ένταξης των «ΤΠΕ» στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς παρατήρησαν ότι το μάθημα τους οργανώνεται καλύτερα, ενώ παράλληλα προστίθεται ένα επιπλέον κίνητρο στους μαθητές για την επιτυχή παρακολούθηση του. Ακόμα, με τη χρήση των «ΤΠΕ» αναπτύσσονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον, σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί, ενώ έχουν επιλέξει να εντάξουν τις «ΤΠΕ» στην εκπαιδευτική τους διαδικασία, παράλληλα κάνουν χρήση του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας, συνδυάζοντας με αυτόν τον τρόπο τις νέες τεχνολογίες με το παραδοσιακό μοντέλο μάθησης, στοχεύοντας πάντα στην καλύτερη εκπαίδευση του μαθητή.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Educational technology--Greece
Teachers--Training of
Keywords: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας «ΤΠΕ»,Πρωτοβάθμια εκπαίδευση,Προγράμματα επιμόρφωσης στις «ΤΠΕ»,Απόψεις εκπαιδευτικών,Information and Communication Technologies «ICΤ»,Primary education,ICT training programs,Teachers perspectives
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11073
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9859
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. "ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KarakousisD_2018.pdfΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ1.55 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11073
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9859
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons