Οι Κοινωνικές Αξίες στο Εγχειρίδιο Λογοτεχνίας της Α΄ Γυμνασίου (Master thesis)

Γεωργακοπούλου, Αλεξάνδρα/ Georgakopoulou, Alexandra

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη μελέτη καθώς και την αναλυτική παρουσίαση των κοινωνικών αξιών στο εγχειρίδιο των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Γυμνασίου. Ειδικότερα, παρουσιάζεται αφενός η κοινωνικοποίηση και η διδακτική των κοινωνικών αξιών και αφετέρου ο ρόλος του σχολικού εγχειριδίου στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Η μεθοδολογία βασίζεται στην ανάλυση περιεχομένου και πιο συγκεκριμένα στον συνδυασμό των ερευνητικών εργαλείων όπως η ποιοτική έρευνα, η ποσοτική και η μελέτη εικονογράφησης. Η έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβρη του 2017 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2018. Από την έρευνα συνάγεται το συμπέρασμα πως το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί φορέα διαχρονικών και σύγχρονων κοινωνικών αξιών παρουσιάζοντας έναν διαπολιτισμικό χαρακτήρα ικανό για την ισχυροποίηση πολυπολιτισμικών πρακτικών. Η δομή του σχολικού εγχειριδίου ως προς τα είδη κειμένων αναλογεί στη πλειοψηφία σε πεζά με ποσοστό 63%. Αμέσως μετά ακολουθούν τα ποιήματα με 28% ενώ το υπόλοιπο ποσοστό μοιράζεται σε άλλα είδη όπως κλέφτικο και δημοτικό τραγούδι, θεατρικό έργο και λαϊκό παραμύθι. Αυτή η κατανομή παρουσιάζει τη διακειμενικότητα και τη διαθεματικότητα της λογοτεχνίας που αποτελεί τη τέχνη του λόγου. Τα κείμενα εναρμονίζονται με τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών, οι οποίοι σχετίζονται με τη μετάδοση αξιών. Οι αναφορές των κοινωνικών αξιών γίνονται με άμεσο τρόπο φτάνοντας το ποσοστό 77% έναντι αυτών με έμμεσο τρόπο που αφορά το 23%, γεγονός που ενισχύει το παραπάνω συμπέρασμα. Από την άλλη πλευρά, η εικονογράφηση του σχολικού εγχειριδίου είναι λιγότερη από το μισό του βιβλίου και πιο συγκεκριμένα, το 56% δεν έχει εικόνες σε αντίθεση με το 44%. Από αυτές το 60% εκπροσωπεί τη κατηγορία «εικαστικά έργα». Κυρίαρχη κοινωνική αξία στο σχολικό εγχειρίδιο με ποσοστό 58% είναι η αποδοχή του Άλλου. Αυτό το προβάδισμα προωθεί τη διαπολιτισμική αρχή της ισότητας των διαφορετικών υπόβαθρων των ατόμων αναζητώντας την ίση μεταχείριση και ευκαιρία στη ζωή. Η αποδοχή του Άλλου διακρίνεται σε διάφορα είδη όπως την εθνική, πολιτισμική, γλωσσική, θρησκευτική ετερότητα, πρόσφυγας-μετανάστης, άτομα ειδικής αγωγής και τη τρίτη ηλικία. Απόρροια των παραπάνω γίνεται, η έννοια της ετερότητας που κατέχει ισχυρή θέση στις ανάγκες της κοινωνίας και κυρίως του εκπαιδευτικού συστήματος. Τέλος, αφενός το σχολικό εγχειρίδιο ως μέσο και αφετέρου ο τρόπος διδασκαλίας αποτελούν τα πεδία έρευνας για την διδαχή των κοινωνικών αξιών σε μαθητές με σκοπό την αρμονική συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών δηλαδή την κοινωνική συνοχή.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Textbooks
Greek literature, Modern--Study and teaching
Multicultural education
Keywords: Κοινωνικές αξίες,Λογοτεχνία,Σχολικό εγχειρίδιο,Ετερότητα,Social values,Literature,Textbook,Diversity
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11074
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9860
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. "ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GeorgakopoulouA_2018.pdfΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ1.57 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11074
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9860
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons