Διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στη μάθηση και τη διδασκαλία εννοιών και διαδικασιών της Στατιστικής (Master thesis)

Ροκούδη, Σπυριδούλα-Ειρήνη/ Rokoudi, Spyridoula-Eirini

Η παρούσα έρευνα μελετά τις στάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τη Στατιστική και τη διδασκαλία της. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας έλαβαν μέρος 136 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία του νομού Έβρου. Διερευνήθηκαν τόσο οι στάσεις που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στη Στατιστική όσο και οι σχέσεις ανάμεσα στις στάσεις και τα έτη προϋπηρεσίας, το επίπεδο σπουδών καθώς και την προϋπάρχουσα γνώση σχετικά με τη Στατιστική. Οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί δηλώνουν αρκετά θετικές στάσεις απέναντι στη διδασκαλία της Στατιστικής. Επίσης, δηλώνουν αρκετά θετικές στάσεις αναφορικά με τις γνώσεις τους για τη Στατιστική, καθώς και τη συμπεριφορά τους απέναντι σε αυτήν, ενώ τα συναισθήματα τους απέναντι στη Στατιστική εμφανίζονται πιο ουδέτερα. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν περισσότερα χρόνια υπηρεσίας και αναπτυγμένα ακαδημαϊκά προσόντα φαίνεται να εκφράζουν πιο θετικές στάσεις απέναντι στη διδασκαλία της Στατιστικής, ενώ δεν παρατηρείται να υπάρχει διαφοροποίηση των στάσεων τους αναφορικά με το εάν έχουν παρακολουθήσει μαθήματα Στατιστικής στο παρελθόν.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Statistics--Study and teaching
Keywords: Στατιστική,Στάσεις,Προϋπάρχουσα γνώση,Χρόνια προϋπηρεσίας,Επίπεδο σπουδών,Statistics,Attitudes,Previous knowledge,Years of teaching experience,Level of education
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11075
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9861
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RokoudiS.E_2018.pdfΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ1.6 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11075
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9861
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons