Οι απόψεις Εκπαιδευτικών και Φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων για τη Θέση της Θρησκείας στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο (Master thesis)

Αλατά, Δέσποινα/ Alata, Despoina

Since September 11th 2001 and the terrorist attacks across Europe, the dangers arising from religious isolation and confrontation and the instrumentalisation of religion for political purposes have become clear to the wider public and Religion has been propelled into public debate. Moreover, due to the influx of immigrants and refugees into the European countries, the European societies are growing more and more diverse and thus the promotion of mutual understanding, tolerance and respect amongst European citizens is seen as highly important, even though cultural and religious diversity is not a new phenomenon in Europe. In this developing context, the high importance of teaching about religions and religious beliefs in public education has become imperative. Schools, the par excellence institutions of modernity, have long been an area where forces of secularism and religion have confronted each other; thus, representing an interesting example of the peculiar coexistence between religion and secularity, between tradition and modernization. The awareness of religion in education both as a potential of conflict as well as dialogue prompted the current research effort. This paper intends to examine the views of primary school teachers and undergraduate students of Primary Education on religion, religious diversity and the perspectives of dialogue in education. The first part, the theoretical, presents the historical course of the relationship between the two institutions, the Church and the State, which shaped the modern educational systems. It also presents the secularization process of sixteen member States of the European Union in conjunction with the educational provision of Religious Education. The distinction was made according to the way the Church-State relationship is defined in the Constitution of each country: countries that support one Church, countries with quasi-separation between Church and State, countries with a pure secularist model and countries with an established state-Church. In the second part of the work, the empirical, questionnaires were used to investigate primary school teachers’ and undergraduate students’ of Education attitudes to religion and religion diversity. The research findings can be useful for primary school teachers and other researchers
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Religion in the public schools
Keywords: Θρησκευτική ποικιλομορφία,Εκκλησία,Θρησκεία,Απόψεις εκπαιδευτικών,Απόψεις φοιτητών,Religious diversity,Church,Religion,Teachers’ attitudes,Students’ attitudes
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11077
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9863
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. "ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AlataD_2018.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.41 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11077
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9863
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons