Συμβουλευτική στην υπογονιμότητα (Master thesis)

Δημητρίου, Μαρία

Suffer from data documenting that infertility empoiei negative influences on emotional health, self-esteem and quality of life of women and their companions. Many women who experience infertility almost 40%, experiencing extreme stress with long-term effects, which is expressed with incidents of stress and depression (Lock I.H., 2002). Psychological parameters investigated are anxiety and depression. From the results of the studies found that the assisted methods have been successful or childbearing. The Midwife with the proper counseling of inserting the knowledge and akatanemiti psychological support has to offer in this particular group of pregnant women and their partners.
Alternative title / Subtitle: ο ρόλος της μαίας
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Human reproduction
Keywords: Υπογονιμότητα,Μαία,Συναισθηματική προσαρμογή,Infertility,Midwife,Emotional adjustment
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11230
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.10013
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DimitriouM_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία998.17 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11230
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.10013
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons