Υπογονιμότητα σε προχωρημένη μητρική ηλικία (Master thesis)

Παπάζογλου, Βασιλική

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν αρνητικά στη γονιμότητα και δυσχεραίνουν τη διαδικασία της αναπαραγωγής σε προχωρημένη ηλικία. Ειδικότερα, γίνεται λόγος για τη μείωση του ωοθηκικού αποθέματος, τις διάφορες αλλαγές στη λειτουργία της μήτρας, αλλά και για διάφορες χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Επίσης, γίνεται αναφορά στα αίτια της μείωσης της γονιμότητας με την πάροδο του χρόνου στον άνδρα. Στη συνέχεια επεξηγούνται οι επιπτώσεις της προχωρημένης ηλικίας στη διαδικασία της σύλληψης, της κύησης και του τοκετού. Αναφέρονται τα διάφορα σύνδρομα που είναι πιθανόν να εμφανίσουν τα βρέφη, αλλά και οι πιθανότητες αποβολής, πολλαπλής κύησης, εμφάνισης ανωμαλιών στον πλακούντα, υπέρτασης και διαβήτη. Επίσης, γίνεται αναφορά στις διάφορες πιθανές επιπτώσεις στη μετέπειτα ζωή και τη γενικότερη υγεία του παιδιού. Εν συνεχεία γίνεται λόγος για όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και τους ελέγχους που πρέπει να διεξάγονται πριν από κάθε απόπειρα γονιμοποίησης σε μεγάλη ηλικία, προκειμένου να αξιολογη-θεί το επίπεδο γονιμότητας του άνδρα και τις γυναίκας και να αποφασιστεί η καταλληλότερη μέθοδος αναπαραγωγής. Επιπρόσθετη αναφορά γίνεται στον παράγοντα του άγχους, ο οποίος φαίνεται να επιδρά σε ορισμένες περιπτώσεις που η υπογονιμότητα δεν μπορεί να εξηγηθεί από κάποια ιατρική κατάσταση ή πάθηση. Στη συνέχεια, αναλύονται οι συνηθέστερες πρακτικές γονιμοποίησης με την αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Οι πλέον διαδεδομένες είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση και η ενδο-κυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίων, ενώ κατά περιπτώσεις προτείνεται η δωρεά ωαρίων, η διατήρηση γονιμότητας και η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση. Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι η αναπαραγωγή σε προχωρημένη ηλικία καθίσταται ιδιαίτερα περίπλοκη λόγω των φυσιολογικών αλλαγών που συμβαίνουν στο σώμα της γυναίκας, γεγονός που έχει επιπτώσεις όχι μόνο στην κύηση και τον τοκετό, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της ζωής του παιδιού. Παρόλα αυτά, η σημερινή τεχνολογία επιτρέπει την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας και την τεκνοποίηση σε μεγάλη ηλικία. Ωστόσο, η γονεϊκότητα αποτελεί μια σοβαρή απόφαση ζωής και θα πρέπει να λαμβάνεται έπειτα από την αξιολόγηση όλων των παραγόντων που είναι πιθανόν να την επηρεά-σουν.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Human reproduction
Keywords: Υπογονιμότητα,Εξωσωματική γονιμοποίηση,Προχωρημένη ηλικία,Infertility,In vitro fertilization,Advanced age
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11247
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.10030
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PapazoglouV_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία644.26 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11247
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.10030
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons