Ενδομητρίωση και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (Master thesis)

Μπασονίδης, Αλέξανδρος

Introduction: Endometriosis is a disease of women of reproductive age and one of the main symptoms are infertility. Many women with endo-metriosis are addressed in units of assisted reproduction and under-going IVF techniques.Purpose: Approach, analysis and investigation of current developments in the etiology, diagnosis, treatment of infertility in the light of modern assisted reproductive techniques. Material: English-language literature, articles of medical journals. Method: Lite-rature review. Conclusion: Due to multiple factors having an impact on the causation of disease, the etiology remains under investigation and symptoms vary. One of the most frequent and severe symptoms of endometriosis is infertility, which pushes women to assisted fertility centers. Even today not possible to select the optimal IVF technique due to conflicting results. Age is the most crucial factor in the choice of infertility response strategy.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Human reproduction
Keywords: Ενδομητρίωση,Χρόνιο άλγος,Υπογονιμότητα,Endometriosis,Chronic pain,Infertility
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11405
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.10187
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MpasonidisA_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία877.08 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11405
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.10187
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons