Αθλητισμός - πρωταθλητισμός και υπογονιμότητα (Master thesis)

Γκάτζιος, Απόστολος

The diplomatic Sport – Championship – infertility address the effect of sports to infertility concerning the male and the female athlete. The main consequences are athletic amenorrhea in female reproductive tract. The consequences to man athlete is varicocele and disturbances in sperm and hormonal changes. The effects of anabolic on fertility
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Human reproduction
Keywords: Αθλητισμός,Πρωταθλητισμός,Υπογονιμότητα,Athletics,Championship,Infertility
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11406
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.10188
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GatziosA_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία324.84 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/11406
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.10188
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons