Σύγκριση της βιολογικής συμπεριφοράς των καρκινικών ορμονοάντοχων κυττάρων προστάτη DU145, πρίν και μετά την εγκατάσταση αλλομοσχεύματος σε SCID-mice (Bachelor thesis)

Μωυσέως, Άννα

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να μελετηθεί κατά πόσο τα καρκινικά κύτταρα DU145 αλλάζουν συμπεριφορά και χαρακτηριστικά μετά την εμφύτευση τους σε ανοσοκατεσταλμένους μύες. Πρώτο βήμα είναι η εγκατάσταση αλλομοσχεύματος DU145 στα ανοσοκατεσταλμένα ποντίκια SCID (Severe Combined Immunodeficiency). Όταν ο όγκος μεγάλωσε αρκετά (0,7x0,7 cm), ο μυς θυσιάστηκε και ο όγκος αφαιρέθηκε. Με κατάλληλο πρωτόκολλο οι ιστοί λύθηκαν και απομονώθηκε η κυτταρική σειρά DU145p1. Στη συνέχεια, με συνεστιακή μικροσκοπία (μελετώντας των δείκτη πολλαπλασιασμού Ki-67 και υπολογίζοντας το ποσοστό των μιτώσεων), αλλά και με τη μέθοδο Alamar Blue συγκρίθηκε ο ρυθμός πολλαπλασιασμού ανάμεσα στις δύο κυτταρικές σειρές. Επίσης συγκρίθηκε και η μεταναστευτική ικανότητα των δύο κυτταρικών σειρών (Scratch Assay). Τέλος μελετήσαμε τη βασική έκφραση του ανδρογονικού υποδοχέα AR αλλά και ενός ιδιαίτερου μεταγράφου του AR-V7 με Western Blot και RT-PCR.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Prostate--Cancer
Keywords: Prostate cancer,Tumor microenvironment,Androgen receptors,Καρκίνος του προστάτη,Μικροπεριβάλλον όγκου,Ανδρογονικοί υποδοχείς
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/12780
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.11548
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoyseosA_2018.pdfΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασία2.12 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/12780
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.11548
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons