Γυναικεία επιχειρηματικότητα και κοινωνική οικονομία (Master thesis)

Μπουρμά, Κυριακή Χ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Businesswomen
Economics -- Sociological aspects
Keywords: Γυναικεία επιχειρηματικότητα,Κοινωνική οικονομία
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1347
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.229
Appears in Collections:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0168ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1653.pdf50.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1347
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.229
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons