Αναδόμηση της διδασκαλίας με χρήση Τ.Π.Ε., με βάση το εννοιολογικό πλαίσιο της Τεχνολογικής και Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΤΠΓΠ). Διερεύνηση της δυνατότητας σε δασκάλους της Αλεξανδρούπολης (Master thesis)

Χαριτάκης, Φώτιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Σχολή Επιστημών Αγωγής - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Keywords: Γνώση του περιεχομένου,Παιδαγωγική γνώση,Τεχνολογική γνώση
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1356
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7120
Appears in Collections:ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EA90.PDF3.06 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1356
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7120
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons