Αλλαγές στην αρχιτεκτονική του ριζικού συστήματος φυταρίων "Fraxinus ornus και Fraxinus americana μετά από εμβολιασμό τους με επιλεγμένους μύκητες του φύλλου Glomeromycota" (Master thesis)

Καραμπίνα, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Plants-Greece
Fungi-Biotechnology
Keywords: Μύκητες,Φυτά,Glomeromycota,Fraxinus ornus
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1361
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3918
Appears in Collections:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0159ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1656.pdf29.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1361
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3918
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons