Ο Ρόλος των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ως Εκπαιδευτικού Εργαλείου για την Προστασία του Περιβάλλοντος (Master thesis)

Δαλαμαγκίδου, Άννα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Enviromental Protection
Instructional materials centers
Keywords: Προστασία του Περιβάλλοντος,Εκπαιδευτικό υλικό
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1363
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8211
Appears in Collections:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0164ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1658.pdf21.55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1363
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8211
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons