Επιγενετικές τροποποιήσεις στα γονίδια των ανοσοσφαιρινών στη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (Doctoral thesis)

Παπακωνσταντίνου, Νίκος Ι.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής
Keywords: Ανάπτυξη εγκεφάλου,Ποντικός,Νευρικό σύστημα,Brain development,Mouse,Neural system
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1393
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1005
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1393
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1005
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons