Στερεοτυπικές αντιλήψεις και προκατάληψη για την ομοφυλοφιλία και ετεροφυλόφιλων και ομοφυλόφιλων. Φωτίζοντας τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. (Bachelor thesis)

Νικολάου, Θεοχαρία Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών/Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Keywords: Προκατάληψη,Ομοφυλοφιλία,Στάσεις,Prejudice,Homosexuality,Atittudes
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1394
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5433
Table of contents: ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ σ.2 Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ,ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ,ΟΜΟΦΟΒΙΑ. 1.1 Ορισμός Προκατάληψης, μορφές προκατάληψης σ.3 1.2 Ορισμός στερεοτύπων, χαρακτηριστικά και λειτουργία των στερεοτύπων σ.5 1.3 Η έννοια της ομοφοβίας και τα χαρακτηριστικά της σ.9 Κεφάλαιο 2: ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ (Ορισμός,χαρακτηριστικά, ανάλυση της έννοιας). 2.1 Ορισμός και ετυμολογία της ομοφυλοφιλίας σ.13 2.2 Τα αίτια της ομοφυλοφιλίας σ.15 2.3 Προβλήματα ταυτότητας ομοφυλόφιλων σ..16 Κεφάλαιο 3: ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΕΡΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ σ.17 Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 4 : Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ σ.22 Κεφάλαιο 5: ΜΕΘΟΔΟΣ 5.1 Δείγμα σ.24 5.2 Εργαλεία Μέτρησης σ.24 5.3 Διαδικασία σ.25 Κεφάλαιο 6: Ανάλυση 6.1 Στατιστική ανάλυση και αποτελέσματα σ.26 ΣΥΖΗΤΗΣΗ σ.38 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ.44 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ σ.49 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ σ.56
Appears in Collections:DIGI1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Πτυχιακή-εργασία.docΔιπλωματική Ιστορίας και Εθνολογίας3.22 MBMicrosoft WordView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1394
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5433
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons