Περιβαλλοντικά Προβλήματα: (Master thesis)

Αρβανιτάκη, Σουλτάνα

Alternative title / Subtitle: προσεγγίσεις ενεργητικής μάθησης
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Environmental protection
Nature
Environmental education
Keywords: Περιβαλλοντική προστασία,Φύση,Περιβαλλοντική εκπαίδευση
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1410
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.360
Appears in Collections:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0139ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1668.pdf25.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1410
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.360
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons