Καταγραφή των Κόκκινων Δασικών Μυρμηγκιών (Formica lugubris) και του ενδιαιτήματος τους στο δάσος της Ελατιάς Ν. Δράμας και η σημασία τους για το δασικό οικοσύστημα (Master thesis)

Τσίκας, 'Αγγελος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Forest restoration
Biodiversity
Keywords: Κόκκινα δασικά μυρμήγκια,Δασικό σύμπλεγμα Ελατιάς,Ενδιαίτημα,Red wood ants,Habitat,Δασικό οικοσύστημα,Οικολογική σημασία,Forest ecosystem,Ecological importance,Elatia forest
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1411
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9530
Appears in Collections:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0143ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1669.pdf15.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1411
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9530
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons