Καταγραφή των Κόκκινων Δασικών Μυρμηγκιών (Formica lugubris) και του ενδιαιτήματος τους στο δάσος της Ελατιάς Ν. Δράμας και η σημασία τους για το δασικό οικοσύστημα (Master thesis)

Τσίκας, 'Αγγελος

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΤσίκας, 'Αγγελοςel
dc.date.accessioned2015-09-25T07:48:16Z-
dc.date.available2015-09-25T07:48:16Z-
dc.identifier.urihttp://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1411-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9530-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΚόκκινα δασικά μυρμήγκιαel
dc.subjectΔασικό σύμπλεγμα Ελατιάςel
dc.subjectΕνδιαίτημαel
dc.subjectRed wood antsen
dc.subjectHabitaten
dc.subjectΔασικό οικοσύστημαel
dc.subjectΟικολογική σημασίαel
dc.subjectForest ecosystemen
dc.subjectEcological importanceen
dc.subjectElatia foresten
dc.titleΚαταγραφή των Κόκκινων Δασικών Μυρμηγκιών (Formica lugubris) και του ενδιαιτήματος τους στο δάσος της Ελατιάς Ν. Δράμας και η σημασία τους για το δασικό οικοσύστημαel
heal.typemasterThesis-
heal.generalDescriptionΒιβλιογραφία: σ. 62-78el
heal.classificationForest restorationen
heal.classificationBiodiversityen
heal.languageel-
heal.accesscampus-
heal.recordProviderΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρωνel
heal.publicationDate2014-02-
heal.bibliographicCitationΑ. Τσίκας, "Καταγραφή των Κόκκινων Δασικών Μυρμηγκιών (Formica lugubris) και του ενδιαιτήματος τους στο δάσος της Ελατιάς Ν. Δράμας και η σημασία τους για το δασικό οικοσύστημα", Μεταπτυχιακή Εργασία, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 2013el
heal.advisorNameΚαρανικόλα, Παρασκευήel
heal.committeeMemberNameΚαρανικόλα, Παρασκευήel
heal.committeeMemberNameΚοράκης, Γεώργιοςel
heal.committeeMemberNameΟρφανουδάκης, Μιχαήλel
heal.academicPublisherΤμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρωνel
heal.academicPublisherIDduth-
heal.numberOfPages78-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0143ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1669.pdf15.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1411
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9530
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons