Θόρυβος και περιβάλλον εργασίας των βιομηχανιών κατεργασίας ξύλου (Master thesis)

Παπαδόπουλος, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης . Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Noise control products industry
Sound
Keywords: Θόρυβος,'Ηχος,Εργασία,ΤΝΔ (Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα),Noise,Sound,Work,Matlab,ANN (Artificial Neural Network)
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1455
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.996
Appears in Collections:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΡΟΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0147ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1674.pdf30.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1455
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.996
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons