Βιοποικιλότητα και θρεπτική αξία της βλάστησης σε θαμνώνες Paliurus spina - christi στην κεντρική βόρεια Ελλάδα (Master thesis)

Παπαπορφυρίου, Πηνελόπη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Vegetation and climate
Biomass
Shrubs
Keywords: Δείκτες βιοποικιλότητας,Παραγωγή βιομάζας,Φαινολικές ενώσεις,Ποιότητα βοσκήσιμης ύλης,Θάμνοι,Πορρόϊα,Λίμνη Βόλβη,Diversity indices,Biomass production,Chemical composition,Phenolic compounds,Forage quality,Shrubs,Porroia,Lake Volvi
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1459
Appears in Collections:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0145ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1675.pdf31.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1459
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons