Βιοποικιλότητα και θρεπτική αξία της βλάστησης σε θαμνώνες Paliurus spina - christi στην κεντρική βόρεια Ελλάδα (Master thesis)

Παπαπορφυρίου, Πηνελόπη

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΠαπαπορφυρίου, Πηνελόπηel
dc.date.accessioned2015-09-29T07:57:04Z-
dc.date.available2015-09-29T07:57:04Z-
dc.identifier.urihttp://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1459-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΔείκτες βιοποικιλότηταςel
dc.subjectΠαραγωγή βιομάζαςel
dc.subjectΦαινολικές ενώσειςel
dc.subjectΠοιότητα βοσκήσιμης ύληςel
dc.subjectΘάμνοιel
dc.subjectΠορρόϊαel
dc.subjectΛίμνη Βόλβηel
dc.subjectDiversity indicesen
dc.subjectBiomass productionen
dc.subjectChemical compositionen
dc.subjectPhenolic compoundsen
dc.subjectForage qualityen
dc.subjectShrubsen
dc.subjectPorroiaen
dc.subjectLake Volvien
dc.titleΒιοποικιλότητα και θρεπτική αξία της βλάστησης σε θαμνώνες Paliurus spina - christi στην κεντρική βόρεια Ελλάδα
heal.typemasterThesis-
heal.generalDescriptionΒιβλιογραφία: σ. 79-101el
heal.classificationVegetation and climateen
heal.classificationBiomassen
heal.classificationShrubsen
heal.languageel-
heal.accesscampus-
heal.recordProviderΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρωνel
heal.publicationDate2014-02-
heal.bibliographicCitationΠ. Παπαπορφυρίου, "Βιοποικιλότητα και θρεπτική αξία της βλάστησης σε θαμνώνες Paliurus spina - christi στην κεντρική βόρεια Ελλάδα", Μεταπτυχιακή Εργασία, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 2014el
heal.advisorNameΚυριαζόπουλος, Απόστολοςel
heal.committeeMemberNameΚυριαζόπουλος, Απόστολοςel
heal.committeeMemberNameΚοράκης, Γεώργιοςel
heal.committeeMemberNameΠαρίση, Ζωήel
heal.academicPublisherΤμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρωνel
heal.academicPublisherIDduth-
heal.numberOfPages114-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0145ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1675.pdf31.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1459
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons