Οι απόψεις του τοπικού πληθυσμού για την διαχείριση και προστασία των προστατευόμενων περιοχών: (Master thesis)

Διγκα, Κωνσταντίνα

Alternative title / Subtitle: συγκριτική διερεύνηση των περίπτώσεων λίμνης Ισμαρίδας και λίμνης Βισθωνίδας
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Environmental education
Lake
Keywords: Περιβαλλοντική εκπαίδευση,Λίμνη Βισθωνίδα,Λίμνη Ισμαρίδα
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1460
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1404
Appears in Collections:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0144ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1676.pdf18.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1460
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1404
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons