Η αρχή της υπερεθνικότητας στην συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ¨Ενωση(ΣυνθΕΕ)και στην συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής ¨Ενωσης(ΣυνθΛΕΕ) (Master thesis)

Μαύρου, Ελευθερία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή. Τμήμα Νομικής
Subject classification: European Union countries--Foreign relations--Law and legislation
Constitutional law--European Union countries--Congresses
Keywords: Ευρωπαϊκή Ένωση,συνθήκη,υπερεθνικότητα
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1494
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8540
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
N264.pdfΜεταπτυχιακή Νομικής1.09 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1494
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8540
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons