Η διαθεματική διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα (Master thesis)

Μαμούκαρη, Περσεφόνη

Alternative title / Subtitle: (μέσω της περίπτωσης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από αγγλόφωνες πηγές - Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία)
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Subject classification: English language--Study and teaching--Greece
Education--Study and teaching--Greece
Dissertations, Academic--Greece
Keywords: Αγγλική γλώσσα,Εκπαίδευση,Διδασκαλία
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1499
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9399
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03_00494.pdfΜεταπτυχιακή Παρευξείνιων198.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1499
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9399
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons