Γενετική Ποικιλότητα της Οξιάς (Fagus sylvatica L.) στη Ροδόπη (Master thesis)

Γιασίτη, Δήμητρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Geology--Statistical methods
Climatology
Keywords: Ροδόπη,Γενετική ποικιλότητα της οξιάς,Γένος Fagus
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1500
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4757
Appears in Collections:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0129ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1691.pdf14.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1500
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4757
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons