Καθιστική συμπεριφορά των εφήβων ηλικίας 16-18 ετών (Master thesis)

Εμμανουηλίδου, Δέσποινα

The "sedentary behavior" includes the activities for which people consume very little energy, such as watching TV, the preoccupation with video games and computers, but also any other activity that requires movement. The purpose of this study is to record the sedentary behavior, at leisure, adolescents, aged 16-18, in our country, during school days and weekend. About the methodology followed, the participants in this research were 150 students, aged 16-18. The data collection tool that selected is the questionnaire Adolescent Sedentary Activity Questionnaire (ASAQ), which was created to measure a wide range of sedentary activities among adolescents. Questions relating sedentary behaviors are divided into five categories: a) entertainment screen, b) study c) cultural and social activities, d) movement. The results showed that within the age, children, spend more time in activities such as watching television, computer and video games. As access to the computer increases, the total time children spend in front of the computer screen increases too, and this result not engaged in other physical activities. The most significant increase in sedentary behavior is observed in teens. It seems that girls (Μ.Ο.=122,43 min) show significant increase in sedentary behavior compared to boys (Μ.Ο.=97,13 min). In conclusion, all these features contribute significantly to the establishment of a non-active lifestyle of children and adolescents.
Alternative title / Subtitle: επιδράσεις ηλικίας και φύλου
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Student activities
Keywords: Εξωσχολικές δραστηριότητες,Μαθητές,Υπολογιστές,Φυσική δραστηριότητα,Extracurricular activities,Students,Computers,Physical activity
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15002
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13750
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EmmanouilidouD_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.29 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15002
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13750
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons