Διερεύνηση των στάσεων και προθέσεων καθηγητών Φυσικής Αγωγής, έναντι μαθητών με αναπηρία, μετά από εξ αποστάσεως επιμόρφωση, μέσω του διαδικτύου (Master thesis)

Τσαλιαγκού, Πολυξένη

The purpose of this study was to examine the effects of an online educational course via the social networking site – Facebook on physical education teacher’s attitudes ward and intentions to teaching students with disabilities. During the survey 22 physical education teachers currently teaching in elementary and secondary schools in Greece, were trained for a period of eight (8) weeks. They formed the experimental group. There was a control group, corresponding in number. The main hypothesis of this research was that there would be differences in the teacher’s attitude, intention, perceived behavioral control, subjective norms, role identity and attitude strength, according to the six (6) dimensions of Planned Behavior Theory. Only the Attitude Strength dimension was confirmed, while the Perceived Behavioral Control came close to a statistical breaking point. In addition, the trained group achieved better results, compared to the control group, for the sum of the evaluated variables. The research data were triangulated by selective interviews and online discussions with the trainees. The findings indicate the need for systematic and continuous training of the physical education teachers, along with additions of theoretical and practical courses during their studies), in order to possess the necessary skills to implement inclusive education in schools.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Distance education
Keywords: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση,Καθηγητές φυσικής αγωγής,Facebook,Distance education,Physical education teachers
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15003
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13751
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TsaliagkouP_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία8.69 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15003
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13751
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons