Η επίδραση της χρήσης νέων τεχνολογιών στη σχολική Φυσική Αγωγή Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (Master thesis)

Λεονταρίδου, Ασημίνα

New Technologies are a characteristic of the contemporary world. Invading in the human’s modern and everyday life, they have opened new horizons and they facilitate the human in every life field, either in the industrial one, or in the medical one, or in the educational one. The concept of technology integration in the Physical Education class is not new. In reality, technology has been integrated in Physical Education classes since 70s with watching videos. The aim of the present paper is to give an answer about if the integration of New Technologies in school Physical Education affects students of childhood and adolescence (Elementary school - High school) concerning motor, cognitive and emotional skills, which they can develop in Physical Education course. For this aim, after a literature research in libraries and internet, one hundred scientific studies were chosen and studied. Conclusively, it was noted that the implementation of New Technologies is an effective method for the development of motor-cognitive-emotional students’ skills in Physical Education course, not only in Elementary but also in Secondary Education.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Physical fitness and technology
Keywords: Νέες τεχνολογίες,Σχολική Φυσική Αγωγή,Κινητικές-γνωστικές-συναισθηματικές δεξιότητες,Πρωτοβάθμια εκπαίδευση,New technologies,School Physical Education,Motor-cognitive-emotional skills,Elementary Education,Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,Secondary Education
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15004
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13752
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeontaridouA_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.74 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15004
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13752
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons