Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων της αλλοδαπής κατά τον Κανονισμό 1215/12 (Master thesis)

Γιαντσίδου, Χριστίνα-Φωτεινή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή
Subject classification: Judgments, Foreign--European Union countries
Keywords: Αναγνώριση,Εκτέλεση,Αλλοδαπή απόφαση,Ευρωπαϊκή Ένωση,Κανονισμός 1215/12,Recognition,Execution,Foreign decision,European Union,Regulation 1215/12
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15006
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13754
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiantsidouCF_2019.pdfΜεταπτυχιακή εργασία823.34 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15006
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13754
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons