Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου ως προς τη διαιτητική ρήτρα (Master thesis)

Ζαρκάδα, Στυλιανή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή
Subject classification: International commercial arbitration
Keywords: Διεθνή εμπορική διαιτησία,Ρήτρα,International commercial arbitration,Clause
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15008
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13756
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZarkadaS_2019.pdfΜετυαπτυχιακή εργασία614.03 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15008
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13756
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons