Κατάσχεση εις χείρας τρίτου (Master thesis)

Λιβανού, Ευγενία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή
Subject classification: Searches and seizures--Greece
Keywords: Κατάσχεση,Εκτέλεση,Τρίτα μέρη,Seizure,Execution,Third parties
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15009
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13757
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LivanouE_2019.pdfΜεταπτυχιακή εργασία955.74 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15009
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13757
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons