Ο έλεγχος της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των εργαζομένων (Master thesis)

Βώττης, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή
Subject classification: Employees—Effect of technological innovations on
Keywords: Εργαζόμενοι,Ηλεκτρονική επικοινωνία,Έλεγχος,Employees,Electronic communication,Check
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15010
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13758
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VottisG_2022.pdfΜεταπτυχιακή εργασία704.05 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15010
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13758
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons