Η παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας εκ μέρους της Διοίκησης (Master thesis)

Πλατής, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή
Subject classification: Administrative procedure--Greece
Keywords: Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας,Διοικητική παράλειψη,Έννομη προστασία κατά διοικητικής παράλειψης,Administrative omission to act,Administrative silence,Legal remedy against administrative silence
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15011
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13759
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PlatisI_2019.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.82 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15011
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13759
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons