Το μοντέλο βιωματικής μάθησης του Kolb (Master thesis)

Χαραλαμποπούλου, Σταυρούλα/ Charalampopoulou, Stavroula

This paper attempts to present Kolb’s teaching model, in the general frame of experiential learning, where it belongs. A detailed description of an implementation of the specific model will follow, in the subject of English for Primary School, in an effort to make Kolb’s model widely known and present the benefits and advantages not only of this model but of experiential learning in general. Thus, everyone involved in the field of education will hopefully familiarize with these concepts, so the wrong stereotypes and doubts will be overcome and experiential learning will be taken for granted in the Hellenic educational system. The paper consists of three chapters as far as its structure is concerned. In the 1st Chapter some aspects of the English language are presented, with emphasis given to the presence of the subject of English in our educational system. In the 2nd Chapter experiential learning is analyzed together with the theories that have led to the formulation of its principles as well as the theoretical underpinning of Kolb’s teaching model. In the 3rd Chapter the Model is analyzed in detail, as it was implemented in the 6th Primary School of Nea Orestiada – Evgenidio and the conclusions that were drawn are mentioned in contrast to the traditional teaching method
Alternative title / Subtitle: μια εφαρμογή στο μάθημα των Αγγλικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: English language--Study and teaching (Elementary)
Keywords: Μοντέλο Kolb,Βιωματική μάθηση,Αγγλική γλώσσα,Πρωτοβάθμια εκπαίδευση,Kolb’s Model,Experiential Learning,English Language,Primary education
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15015
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13763
Appears in Collections:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CharalampopoulouS_2021.pdfΜεταπτυχιακή εργασία2.06 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15015
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13763
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons