Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων (Master thesis)

Μελισσανίδου, Σοφία/ Melissanidou, Sofia

Airports are considered high-reliability organizations and critical infrastructures; however, they are vulnerable to crises. Natural and man-made disasters are listed as major causes that can divert an airport's operating system from normal operation and bring it to experience a crisis. To prepare for a potential crisis, airports, like any public or private organization, must develop a Crisis Management Plan (CMP). A key, crucial and extremely necessary part of a CMP is the Crisis Communication Plan (CCP). The present research examined the extent of organizational and technical ability of the State Airports of Greece to Crisis Communication Management. In particular, its purpose was to investigate the existence of CCP in the CMP of the 24 State Airports of Greece managed by the Civil Aviation Authority. To collect the research data, a questionnaire consisting of 19 closed-ended questions was formed, which was answered by the Heads of all 24 State Airports of Greece. The collected data were analyzed by descriptive statistics and Friedman statistical control. The results showed that the State Airports of Greece are faced with crises, mainly resulted from natural disasters. However, there is a significant gap in the training and preparation of employees to deal with and effectively manage crises. In addition, they present serious deficiencies in rationally and methodologically approaching Crisis Communication, as they lack basic communication skills and equipment and have not developed CCPs
Alternative title / Subtitle: η περίπτωση των Κρατικών Αεροδρομίων της Ελλάδας
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Crisis management
Keywords: Διαχείριση κρίσης,Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσης,Σχέδιο επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσης,Αερολιμένες,Φυσικές καταστροφές,Crisis management,Crisis communication management,Crisis communication plan,Airports,Natural disasters
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15019
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13767
Appears in Collections:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MelissanidouS_2022.pdfΜεταπτυχιακή εργασία2.21 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15019
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13767
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons