Ο μαγικός ρεαλισμός στην Ελλάδα και την Τουρκία (Master thesis)

Μαυροκεφάλου, Γεωργία/ Mavrokefalou, Georgia

Στην παρούσα εργασία, γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί ο μαγικός ρεαλισμός τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία. Το νέο αυτό λογοτεχνικό κίνημα ξεκινά από την Λατινική Αμερική και δεν αργεί να αναδειχθεί και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ωστόσο, ο 20ος αιώνας βρήκε τις δύο χώρες με πολλές διακυμάνσεις σε όλα τα επίπεδα. Το γεγονός αυτό επηρέασε -όπως είναι φυσικό- και τον τομέα της λογοτεχνίας. Ωστόσο, υπήρξαν αρκετοί αντιπρόσωποι του είδους αυτού και στις δύο χώρες. Το πόνημα αυτό δεν είναι εύκολο, αν σκεφτεί κανείς το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των δύο χωρών κατά τον τελευταίο αιώνα. Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση -ελληνόγλωσση, τουρκόγλωσση αλλά και ξενόγλωσση-, η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος της σχετίζεται με τη θεωρητική προσέγγιση του θέματος, τονίζοντας σημαντικά σημεία του λογοτεχνικού ρεύματος του μαγικού ρεαλισμού, εξετάζοντας την πορεία του, τα χαρακτηριστικά του, την προσέγγισή του ως προς τον χωροχρόνο αλλά και τη θέση του στην λογοτεχνία της καθεμιάς από τις δύο χώρες. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας και έπειτα από την εξέταση της μεθοδολογίας της, εξετάζονται ως περιπτώσεις για την ανάλυση του μαγικού ρεαλισμού το μυθιστόρημα Κρυμμένοι Άνθρωποι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη αλλά και από το Berci Kristin Çöp Masalları της Latife Tekin, καταλήγοντας σε μια συγκριτική αναφορά.
Alternative title / Subtitle: το παράδειγμα των μυθιστορημάτων "Κρυμμένοι άνθρωποι" του Θεόδωρου Γρηγοριάδη και "Berci Kristin çöp masalları" της Latife Tekin
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Subject classification: Magic realism (Literature)
Keywords: Ελληνικό μυθιστόρημα,Τουρκικό μυθιστόρημα,Θεόδωρος Γρηγοριάδης,Λατιφέ Τεκίν,Ετερότητα,Greek fiction,Turkish fiction,Theodoros Grigoriadis,Latife Tekin,Otherness
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15070
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13818
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MavrokefalouG_2022.pdfΜεταπτυχιακή εργασία611.99 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/15070
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.13818
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons