Κοινωνική εργασία και παιδική προστασία:Μια ενδυναμωτική ερευνητική μελέτη σε ένα υποβαθμισμένο μειονοτικό οικισμό στη Θράκη (Master thesis)

Γιαλαμά, Στέλλα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
Subject classification: Minority groups
Thrace--Civilization--Greek influences
Legal protection
Keywords: Παιδική εργασία,Μειονότητα,Θράκη
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1516
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7955
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΓΙΑΛΑΜΑ-τελική.pdf852.41 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1516
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7955
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons