Επίδραση της έντασης της βόσκησης στη βλάστηση του υποφόρου και σε εδαφικές ιδιότητες σε βοσκόμενα δρυοδάση (Master thesis)

Λεμπέση, Αιμιλία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Biodiversity
Vegetation and climate
Keywords: Βιοποικιλότητα,Βόσκηση αιγών,Δρυς,Εδαφικές ιδιότητες,Φυτοκάλυψη,Floristic divercity,Goat grazing,Oak,Soil properties,Vegetation cover
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1524
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9444
Appears in Collections:ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0121ΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1704.pdf16.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1524
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9444
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons